CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng - trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực: Y, Dược, Điều dưỡng, Pháp luật, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán...

Cao đẳng

Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn hiện đang đào tạo: Dược, Điều Dưỡng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến và giáo viên của Nhật Bản & Singapor, Sinh viên ra trường làm việc ngay không đào tạo lại.


Trung cấp

Bậc trung cấp chuyên nghiệp với thời gian đào tạo 2 năm giúp cho người học nhanh chóng đạt được những kỹ năng cần thiết và hòa nhập nhanh với công việc. Trường đào tạo với các ngành: Y, Dược, Điều Dưỡng, Luật, Quản trị KD, Kế toán, Kiểm toán.


Liên thông

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp chính quy lên các hệ đào tạo cao hơn, giúp trau dồi kiến thức chuyên môn cho người học.